Introductie en overzicht

Machtig zijn de werken van YHWH, wie ze liefheeft, onderzoekt ze. (Psalm 111:2) 

De Torah betekent onderwijzing. De parasja is het wekelijkse gedeelte van de Torah welke in de synagoge wordt gelezen; volgens een kalender waarin de gehele Torah elk jaar wordt gelezen. Elk gedeelte heeft daar een Hebreeuwse naam gekregen. Die namen zijn hier als titels.

Over het geschrevene
Graag moedig ik je aan het Torahgedeelte zelf eerst biddend te lezen. Nadat ik de Torahgedeelten had lezen, heb ik overpeinsd ik wat er staat en mijn gedachten erover uit geschreven, maar ook welke associaties met andere bijbelgedeelten ik erbij heb. Teksten vanuit de gehele bijbel welke bij mij opkomen, heb ik erin verwerkt. Het is geen diepgaande woordstudie, maar zoeken naar de grote daden van God en naar daden van geloof en bedenk hoe dit uitwerkt voor ons leven van alledag. De Bijbelse boodschap is er namelijk een van hoop. God is heilige liefde en liefdevol in Zijn heiligheid. Het mooiste is om in relatie met Hem te leven. Lees zó de artikeltjes.
Ik hoop dat lezers aangemoedigd en bemoedigd worden en dat de artikeltjes mogen bijdragen aan een liefdevolle en vertrouwensvolle relatie met de God van Abraham, Izaak en Israël, YHWH. Met opzet gebruik ik de Naam YHWH  vanwege de betekenis, Hij Die er was, is en zijn zal! Dat zegt meer dat Heer of Heere. De naam Jezus heb ik geprobeerd consequent te herschrijven als Yeshua, naar de Hebreeuwse spreekwijze en waarin dan ook de betekenis van Redder herleidbaar is.

Een hartelijk shalom!
Marcel van der Waard

Be-resjiet, בראשית (Genesis)

Sjemot, שמות (Exodus)

Wa-jiqrâ, ויקרא (Leviticus)

Be-midbar, במדבר (Numeri)

Dewariem, דברים (Deuteronomium)

Advertenties