?????????????

Vayelech, בילך: Is gaan spreken

Deuteronomium 31:1-30 |> De tijd van Mozes zit erop. Jozua wordt zijn plaatsvervanger. In Jozua 1 krijgt Jozua de bemoediging tot driemaal toe, welke Israël hier ook te horen krijgt: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet…

IMG_3792

Nitsâwiem, נצבים: Hier bent u allen nu bijeen

Deuteronomium 29:9-30:20 |> Het gehele volk staat gereed. De werkelijke verbintenis tussen YHWH en het volk gaat hier bekrachtigd worden. Een herinnering aan Gods kracht gaat aan de ceremonie vooraf. De grootste uittocht uit de slavernij, de duurzaamheid van kleding en schoeisel, de zorg voor het volk met voedsel en drinken. Al die zorg moest…

DSC02306

Ki tâwo, כי תבוא: Als u het land zult binnengaan

Deuteronomium 26-29 | Jesaja 60:1-22 |> Twee bijzondere ceremoniën worden beschreven. Ze worden als opdracht geven voor de toekomst die de Israëlieten wacht. Met het aanbieden van de eerste vruchten, waarvoor ze zelf niets hebben hoeven doen, spreken ze belangrijke woorden uit, waarmee ze bevestigen dat God Zijn beloften nakomt:  ‘Hiermee verklaar ik voor de…

20150515_084734

Ki tetse, כי תצא: Strijd

Deuteronomium 21: 10-25:1-19 |> YHWH is Heilige liefde en ook liefdevol in Zijn heiligheid. Het volk van Israel wordt geleerd dat het anders moet omgaan met situaties dan de volkeren rondom hen. Het lot van de gevangene is veel zachter dan in de hun omringende volken. Met de gevangenen deed men wat in hen opkwam,…

DSC02470

Sjofetiem, שפתים: Stel rechters aan

Deuteronomium 16:18-21:9 |> Het stuk begint over de rechtspraak: “Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt.” Na een intermezzo over afgoderij, – dat is wat absoluut tegen Gods wet ingaat – gaat het stuk verder met de hoogste rechtspraak en gehoorzaamheid,…

IMG_3561

Re’eh, ראה: Zegen en vloek

Deuteronomium 11:26-16:17 |> In hoofdstuk 10:15 staat “Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.” Vanuit die motivatie begint  hoofdstuk 11: “Daarom moet u de HEERE, uw God,…

IMG_3633

Eqèv, עקב: Gehoorzaam aan deze voorschriften

Deuteronomium 7:12-11:25 |> De geboden kennen en er van harte naar leven, is op een praktische manier God liefhebben en het heeft als resultaat een enorm gezegend leven: “Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken; Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw…